1 m. [LC] [FIF] Superfície llisa i molt reflectora que,
per reflexió dels rajos de llum, dona imatges clares dels objectes.

Barcelona, since 2017